CONSELLS

BATERIA
 • Què és una bateria sense manteniment?

  Els acumuladors de les bateries estan fabricats a base de plom amb addició de petites quantitats d'altres materials. La diferència entre les bateries sense manteniment, les de baix manteniment i les de tipus convencional és el material amb què es combina el plom. A les de tipus convencional s’afegeix al plom entre un 5 % i un 6 % d'antimoni; a les de baix manteniment, entre un 2 % i un 3,5 %, i en les que no necessiten manteniment s'ha substituït l'antimoni per calci i plom o calci i seleni.

  Les bateries amb antimoni accepten corrent després d'aconseguir la plena càrrega. Aquesta sobrecàrrega origina l'evaporació de l'aigua de l'electròlit i consegüentment la reposició és necessària.

 • Pot descarregar-se una bateria estant en repòs?

  Les bateries s'autodescarreguen tot i estar en repòs. La intensitat de l'autodescàrrega depèn de la temperatura de l'entorn. És més ràpida en llocs calorosos, on sense instal·lar amb prou feines duren quatre mesos. Per contra, en llocs més frescos la descàrrega es produeix de manera més lenta.

 • Quant triga a descarregar-se una bateria en repòs?

  Les bateries sense manteniment, a una temperatura ambient mitjana, perden diàriament un 0,15 % de la seva càrrega.

  L'antiguitat de la bateria accelera el procés d'autodescàrrega.

  Per norma general, per cada 10 ºC que augmenti la temperatura el percentatge d'autodescàrrega de la bateria es duplica.

 • Per què exploten les bateries?

  Durant el procés de càrrega de la bateria es produeix la descomposició de l'aigua en els seus components oxigen i hidrogen (que és un gas fàcilment inflamable). Si la càrrega es realitza en un espai tancat amb ventilació escassa, es produirà l'acumulació d'aquest gas i serà suficient una petita espurna per provocar-ne la combustió.

 • Què és l'electròlit d'una bateria?

  L'electròlit és el fluid que circula entre les plaques dels acumuladors de la bateria. Consisteix en una solució d'àcid sulfúric en aigua destil·lada.

 • Es pot afegir aigua mineral a la bateria?

  Qualsevol addició d'aigua que no sigui destil·lada suposarà una disminució de la conductivitat de l'electròlit i, com a conseqüència, una disminució del rendiment de la bateria, així com una degradació prematura de la bateria.

 • Per què algunes bateries sense manteniment tenen taps extraïbles?

  Normalment les bateries d'aquest tipus van segellades i no disposen dels clàssics taps. Tot i així, alguns models conserven els taps, ja que si es produís una fallada en el regulador de càrrega, la bateria rebria corrent en excés i l'aigua es consumiria ràpidament, la qual cosa obligaria a la reposició d'aigua destil·lada fins al nivell recomanat.

 • Què passa si el nivell de l'electròlit és baix?

  Si el nivell de l'electròlit és baix, vol dir que part de l'aigua s'ha evaporat. En conseqüència, la concentració d'àcid en l'electròlit és superior a la normal, i es produeix un dany per corrosió sobre les plaques dels acumuladors que produeix el deteriorament prematur de la bateria.

 • Per què hi ha bateries a les quals se’ls sulfaten els borns?

  La disminució del nivell de l'electròlit, provocada per l'evaporació de l'aigua, obliga a reposar l'aigua sovint i provoca la sulfatació dels borns i d'altres parts de la bateria.


 • C/ Sant Jordi, 26, 25620 Tremp (Lérida, Espanya)
  T: 973652853 T: 973652853

 • HORARI
 • De dilluns a divendres: 09:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00
  I dissabtes de 10:00 a 13:00