CONSELLS

BUGIES
 • Què és el grau tèrmic d'una bugia?

  El grau tèrmic de la bugia indica la capacitat de la bugia d'evacuar la calor que acumula durant el funcionament del motor. Una bugia serà «freda» si és capaç d'evacuar gran quantitat de calor. En canvi, serà «calenta» si la seva capacitat d'evacuació és petita. Un motor que genera altes temperatures en la seva càmera de combustió requerirà una bugia freda i viceversa.

 • Per què és important el grau tèrmic de la bugia?

  Una bugia ha de treballar entre dos intervals de temperatura. Si la seva temperatura de funcionament és inferior als 400 ºC la bugia s'embruta i acaba provocant errors d'encesa. Si, en canvi, la seva temperatura és superior als 850 ºC el focus de calor que es genera en la seva punta fa que el combustible s'encengui de manera espontània i redueix dràsticament el rendiment del motor.

  Per trobar la bugia apropiada a cada motor cal respectar el grau tèrmic establert pel fabricant.

 • Augmenta la potència del motor si es munten bugies de diversos elèctrodes?

  No. El nombre d'elèctrodes no afecta el rendiment del motor, únicament influeix en la durabilitat de la bugia.

 • Quin és l'interval de substitució de les bugies?

  Tenint en compte la varietat de motors, les condicions de funcionament, el tipus de bugies, l’estat del motor, etc. resulta molt arriscat donar un interval de substitució concret. La millor manera d'encertar el seu manteniment és seguir les pautes donades pel fabricant. Els intervals fluctuen des dels 20.000 km, que poden proposar els fabricants per a bugies convencionals en determinats motors, fins als 100.000 km en bugies de platí.


 • C/ Sant Jordi, 26, 25620 Tremp (Lérida, Espanya)
  T: 973652853 T: 973652853

 • HORARI
 • De dilluns a divendres: 09:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00
  I dissabtes de 10:00 a 13:00