CONSELLS

FILTRES
 • He de canviar el filtre d'oli quan canviï l'oli?

  El filtre ha de canviar-se amb la periodicitat que indiqui el fabricant.

  En general, si els intervals de canvis d'oli són llargs o el motor ha treballat en condicions d'ús dures hem de substituir el filtre en cada canvi d'oli, en cas contrari es pot substituir cada dos canvis d'oli.

 • Quin és l'interval de substitució del filtre de l'aire?

  És aconsellable realitzar la substitució del filtre un cop l'any o cada 20.000 km (excepte en cas d'especificació contrària del fabricant).

  En condicions de conducció per zones polsoses l'interval de substitució, òbviament, serà més reduït.

 • Per què s'ha de substituir el filtre de l'aire del motor?

  Si no existís el filtre les partícules de pols en suspensió que arrossega l'aire arribarien fins a l'interior del motor i el perjudicarien considerablement.

  Un filtre d'aire en mal estat pot provocar el desgast prematur de les parets dels cilindres, un increment en el consum de combustible i d'oli, la disminució del rendiment del motor, l'increment de les emissions contaminants, etc.

 • Quin és l'interval de substitució del filtre de combustible?

  El filtre s'ha de substituir seguint les especificacions del fabricant. Tanmateix, com a norma general el canvi sol realitzar-se cada 30.000 km.

 • Quina és la missió del filtre de l'habitacle?

  Aquest filtre s'encarrega de retenir les partícules de pols, pol·len i, fins i tot, filtra algun dels elements contaminants que emeten els vehicles que circulen davant nostre, com ara el sutge, per evitar que arribin a l'habitacle dels passatgers.

 • Per què es fa necessari canviar el filtre de l'habitacle?

  El filtre té una capacitat de retenció limitada i una vegada assoleix el seu límit de saturació deixa de complir les funcions de filtrat i, fins i tot, pot arribar a crear floridura, bacteris, etc.

  Per a persones al·lèrgiques compleix a més una funció preventiva i fa que disminueixin els plors, esternuts, mocs i altres reaccions derivades d'aquesta al·lèrgia.

 • Quin és l'interval de substitució del filtre de l'habitacle?

  La periodicitat de la substitució l'estableix el fabricant. Tanmateix, en condicions de conducció molt contaminant, com és la circulació urbana o per camins polsosos, és recomanable substituir el filtre un cop l'any o cada 15.000 km.


 • C/ Sant Jordi, 26, 25620 Tremp (Lérida, Espanya)
  T: 973652853 T: 973652853

 • HORARI
 • De dilluns a divendres: 09:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00
  I dissabtes de 10:00 a 13:00