CONSELLS

LUBRICANT DE MOTOR
 • Es poden barrejar dos olis diferents?

  Tots els olis són miscibles entre si, ja siguin de gasolina o dièsel, minerals o sintètics, però amb això es rebaixa la qualitat de l'oli superior i el producte final no acostuma a tenir la suma de les característiques de tots dos. Per això no és aconsellable barrejar-los, llevat que siguin de característiques molt similars.

 • Quina diferència hi ha entre un oli mineral i un oli sintètic?

  Un oli mineral està format directament a partir de la destil·lació del petroli, a la qual s'incorporen additius que en milloren les prestacions.

  En un oli sintètic les bases són tractades físicament i químicament «al laboratori» i s'obté una base de major qualitat i prestacions.

  L'oli semisintètic conjuga les dues tècniques.

 • Es pot canviar de viscositat d'un canvi d'oli a un altre?

  Sí, perquè les condicions mediambientals en què es trobarà el vehicle poden exigir un canvi en la viscositat del lubricant.

 • És normal que el motor consumeixi oli?

  Sí, perquè l'oli ha d'arribar fins a punts crítics del motor com són les zones del cilindre pròximes a la cambra de combustió per permetre la lubricació entre el pistó, els segments i la camisa i, consegüentment, s'acaba cremant.

  A mesura que passa el temps i el motor es deteriora, augmenten els baldereigs i el consum de lubricant.

 • Cada quant ha de revisar el nivell de l'oli?

  El nivell de l'oli s'ha de verificar periòdicament, almenys una vegada cada 1.000 km.

 • Els olis sintètics són millors que els minerals?

  Sí. Els lubricants sintètics han estat desenvolupats per respondre a exigències més dures dels motors, per ser utilitzats a temperatures extremes i en condicions de servei molt exigents.

 • Es poden barrejar olis amb viscositats diferents?

  Sí, tot i que no és el més recomanable. Cal tenir en compte que la viscositat resultant no serà l'òptima.

 • Una reposició d'oli pot evitar un canvi d'oli?

  No. Les reposicions periòdiques no aconsegueixen la regeneració de l'oli usat.

  La substitució de l'oli arrossega les impureses que porta en suspensió.

 • Quin és el període de canvi d'oli recomanable?

  L'interval correcte per a la substitució de l'oli és el que estableixi el fabricant.

  En condicions d'ús exigents com ara la conducció urbana, amb arrencades i parades freqüents, és important reduir l'interval entre canvis d'oli.

  Siguin quines siguin les condicions d'ús és important canviar d'oli almenys un cop l'any.

 • He de canviar el filtre d'oli quan canviï l'oli?

  El filtre ha de canviar-se amb la periodicitat que indiqui el fabricant.

  En general, si els intervals de canvis d'oli són llargs o el motor ha treballat en condicions d'ús dures hem de substituir el filtre en cada canvi d'oli, en cas contrari es pot substituir cada dos canvis d'oli.


 • C/ Sant Jordi, 26, 25620 Tremp (Lérida, Espanya)
  T: 973652853 T: 973652853

 • HORARI
 • De dilluns a divendres: 09:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00
  I dissabtes de 10:00 a 13:00