CONSELLS

FRENS
 • Es desgasten igual les pastilles del fre de les rodes davanteres que les de les rodes posteriors?

  No, en frenar la major part del pes del vehicle recau sobre les rodes de l'eix davanter (l'eix posterior tendeix a elevar-se). Com a conseqüència, la major acció de frenada es fa recaure sobre les rodes de l'eix davanter i consegüentment el seu desgast és més gran i més prematur.

 • Cada quan s'han de canviar les pastilles del fre?

  La durada de les pastilles del fre depèn de factors com ara la duresa del material de la pastilla, l'ús que es faci del sistema de frens, l'estat dels discos de fre, etc., però per norma general unes pastilles estàndard poden durar d'uns 25.000 a uns 30.000 km. Si es tracta de pastilles toves la durada serà molt inferior. És aconsellable, per tant, realitzar revisions cada 20.000 km o cada 6 mesos.

  En qualsevol cas les pastilles s'han de canviar sempre que presentin esquerdes, despreniments, deformacions o el seu gruix estigui per sota dels 3 mm.

 • En frenar se sent un grinyol en els frens. Què vol dir això?

  El grinyol de frens es pot produir fonamentalment per dos motius diferents. El primer motiu és el desgast excessiu de les pastilles del fre, que fa que l'acer de la pastilla entri en contacte directe amb els discos del fre i produeixi una fricció metàl·lica molt perjudicial per als discos i molt perillosa per la reducció dràstica de l'efectivitat dels frens.

  L'altre motiu del grinyol és la cristal·lització de la superfície de fricció de les pastilles. Un ús abusiu de les pastilles pot sobreescalfar la seva superfície i endurir-la, la qual cosa produeix una fricció anormal que redueix l'eficàcia de la frenada i provoca un grinyol característic.

 • He de fer més força de la normal per frenar el cotxe. A què es pot deure això?

  El circuit de frens disposa d'un sistema d'ajuda a la frenada que consisteix en un dispositiu que amplifica la força que realitzem sobre el pedal en frenar. Aquest dispositiu s'anomena servofrè. Si es troba en mal estat no ens assisteix a l'hora de frenar i ens veiem obligats a exercir molta més pressió sobre el pedal.

 • Cada quan s'ha de canviar el líquid de fre?

  Els períodes de substitució del líquid de fre han de ser els que estableixi el fabricant. Tanmateix, com a norma general i com a referència, el líquid de fre se sol canviar aproximadament cada 40.000 km o cada 2 anys.

 • Per què cal canviar el líquid de fre?

  El líquid de fre perd les seves propietats amb el pas del temps. A mesura que passa el temps el líquid absorbeix la humitat de l'aire i així acumula aigua. Quan aquest líquid passa per les zones de màxima temperatura del circuit de frens (mordasses i cilindres de fre) l'aigua es converteix en vapor i crea bombolles d'aire que produeixen un tacte esponjós del pedal del fre i una disminució considerable de l'efectivitat del sistema.

 • Quina és la vida mitjana dels discos de fre?

  La durada dels discos de fre depèn de factors com ara el tipus de pastilla de fre utilitzada, el tipus de conducció, la superfície per la qual se circula, etc. Tanmateix, orientativament els discos se solen canviar cada 70.000 o 80.000 km.


 • C/ Sant Jordi, 26, 25620 Tremp (Lérida, Espanya)
  T: 973652853 T: 973652853

 • HORARI
 • De dilluns a divendres: 09:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00
  I dissabtes de 10:00 a 13:00