CONSELLS

PNEUMÀTICS
 • Quina és la profunditat mínima legal per al solc del pneumàtic?

  La profunditat mínima per al solc del pneumàtic és d’1,6 mm, però en aquesta situació el rendiment del pneumàtic ha perdut un 90 % d'efectivitat pel que fa a la capacitat d'adherir-se a la calçada.

 • És convenient intercanviar regularment els pneumàtics?

  Sí, almenys un cop cada 10.000 km, ja que així s'aconsegueix un repartiment més proporcional del seu desgast i se n'augmenta la durada.

  Per a això el primer que s'ha de tenir en compte és que els pneumàtics d'un mateix eix han de ser iguals i la diferència entre les profunditats del desgast dels pneumàtics no sigui superior a 5 mm.

 • Com s'intercanvien els pneumàtics del meu cotxe?

  La permutació de pneumàtics depèn de factors com ara el tipus de tracció del vehicle (tracció davantera, posterior o total) o de si els pneumàtics tenen sentit de gir assignat. Consulteu-nos i us assessorarem.

 • Què són els indicadors TWI?

  Són els indicadors de desgast dels pneumàtics del teu vehicle (Treadwear Indicator).

 • On són els indicadors de profunditat dels pneumàtics del meu vehicle?

  Estan inclosos en el mateix dibuix del pneumàtic. Són pestanyes en relleu fetes al solc del pneumàtic. Quan la superfície de rodament s'ha desgastat i es troba al mateix nivell que l'indicador de profunditat TWI, disposem d'una profunditat de dibuix igual o inferior a 1,6 mm, és a dir, hem de substituir el pneumàtic perquè ha assolit el mínim legal permès.

 • Què és l'índex de càrrega del pneumàtic?

  És un codi numèric que indica la càrrega màxima que pot suportar un pneumàtic.

 • Puc muntar pneumàtics amb un índex de càrrega inferior al d'origen?

  No, per llei queda establert que han de muntar-se uns pneumàtics amb un índex de càrrega igual o superior al d'origen. (Reial decret 736/1988, punt 6 de l'annex 1)

 • Què és l'índex de velocitat del pneumàtic?

  És un codi alfabètic que correspon a la velocitat màxima a què pot arribar un pneumàtic.

 • Puc muntar pneumàtics amb un índex de velocitat inferior al d'origen?

  No, per llei queda establert que han de muntar-se pneumàtics amb un índex de velocitat igual o superior al d'origen. (Reial decret 736/1988, punt 6 de l'annex 1)

 • Quan he de comprovar la pressió dels pneumàtics?

  Circular amb pneumàtics amb una pressió diferent a l'establerta pel fabricant pot provocar un desgast prematur dels pneumàtics o danys irreversibles en la seva estructura interna.

  Comproveu la pressió dels pneumàtics almenys un cop al mes i abans d'un viatge llarg. No us oblideu de comprovar també la pressió de la roda de recanvi; mai se sap quan haurem d'utilitzar-la.

 • Com comprovo la pressió dels pneumàtics?

  Comproveu la pressió amb els pneumàtics preferentment freds (és a dir, que no hagin circulat més de 4 km a baixa velocitat).

  Si la comprovació es fa en calent, cal sumar a la pressió establerta pel fabricant 0,3 bars més per compensar la dilatació provocada en el gas com a conseqüència de l'escalfament.

 • Puc muntar pneumàtics diferents en el mateix eix?

  La directiva europea 92/23 en l’annex IV estableix que tots els pneumàtics instal·lats en un mateix eix seran del mateix tipus, marca, estructura i categoria.

  Aquesta mateixa directiva estableix que tots els pneumàtics d'un mateix vehicle tindran la mateixa estructura (radial, diagonal...).

 • Per què cal mantenir ben equilibrats els pneumàtics?

  Les revolucions elevades a les quals gira un pneumàtic poden provocar vibracions al volant si la roda no està equilibrada perfectament. Això és conseqüència de la diferència de pes entre els diferents punts de la roda com a conseqüència de desgasts irregulars, cops, etc. Per compensar aquesta deficiència s'incorporen contrapesos en el cos de la llanda que compensen les diferents forces centrífugues generades durant la rotació de la roda.


 • C/ Sant Jordi, 26, 25620 Tremp (Lérida, Espanya)
  T: 973652853 T: 973652853

 • HORARI
 • De dilluns a divendres: 09:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00
  I dissabtes de 10:00 a 13:00